Ongeval

Ga onmiddellijk naar de dokter of bij een ernstig ongeval naar het ziekenhuis.

Bij dit EERSTE doktersonderzoek dient zonder fout een verzekeringsformulier (van de KBVB) ingevuld te worden door de dokter. (een stempel is eveneens noodzakelijk). Eveneens formulier 20.4.3. laten invullen. Op het formulier van de KBVB. dient STEEDS vermeld: tijdens welke training of wedstrijd én tijdstip én plaats van het ongeval. Deze ingevulde formulieren moeten ten laatste 2 dagen na het ongeval binnengebracht worden op het secretariaat. (bij Rudy Vetters, Cuperuslei 27H, 2220 Heist-op-den-Berg).

Het verzekeringsformulier bestaat uit 2 pagina's. Beide pagina's dienen afgedrukt en ingevuld te worden.

Indien de dokter een speciale behandeling aanraadt, bv kinesitherapie, moet hij uitdrukkelijk het aantal beurten op het verzekeringsformulier vermelden. Slechts na goedkeuring van de verzekeringsmaatschappij, kan voornoemde behandeling worden aangevat. (steeds navragen bij Rudy Vetters). Wanneer na verloop van tijd, op aanwijzing van de dokter kinesitherapie dient aangevat of verlengd te worden, moet de dokter een voorschrift afleveren dat moet binnengebracht worden bij Rudy Vetters. Slechts na goedkeuring van de verzekeringsmaatschappij kan de behandeling aangevat worden. Ongeveer 14 dagen na het indienen van het verzekeringsformulier, ontvangt de speler een genezingsattest.

Alle doktersbriefjes, bewijzen van onderzoeken in de kliniek, briefjes van de apotheek e.d. dienen daarna aan de mutualiteit te worden bezorgd. Die zal een bewijs van tegemoetkoming overhandigen. Dit formulier moet zo vlug mogelijk afgegeven worden aan de secretaris, (mag later dan het genezingsattest).

Het bedrag, uitbetaald door de verzekering, zal onmiddellijk aan de speler worden overgemaakt. De tussenkomst van de verzekering van de K.B.V.B. slaat allen op producten en behandelingen die op de lijst van de RIZIV staan.

Vanaf het ogenblik dat het ongevalformulier bij de secretaris werd ingediend, tot de dokter het ongeval afschrijft op het daartoe bestemde formulier en dit door de secretaris is opgestuurd, is het de speler verboden om deel te nemen aan wedstrijden. 

Wanneer men de verzekering aanspreekt, is de minimum termijn voor NIET- deelname aan wedstrijden 16 dagen of 2 wedstrijden.

 

Geneeskundigen verbonden aan KFCM Hallaar:

Kiné Dokter

MATTIJS Herman
Voogdijstraat 21B
2220 Heist-op-den-Berg
015/24 92 38 of 0495/ 355 676

BLAUWENS Nand
L. Carrestraat 7
2220 Hallaar
015/24 19 15

 

Procedure ivm hervatting van trainingen en wedstrijden

ERNSTIGE BLESSURES met breuken

De kinesist zorgt voor de medische screening. In overleg met de arts wordt er een revalidatieprogramma opgemaakt. Na revalidatie en beslissing van de kinesist en arts mag de speler terug hervatten met trainen. Na enkele weken wordt er samen met kinesist en trainer beslist over hervatting van wedstrijden. De speler en trainer beslist niet alleen.

SPIERBLESSURES

Voor korte spierblessures  (binnen 1 week) beslist de speler alleen voor hervattingen

Voor langdurige spierblessures wordt er in overleg met kinesist/arts trainer definitief beslist. Dit in overleg met speler

 

Medische begeleiding

EHBO-instructies voor trainers bij blessures

Voetbalblessures

Overzie de situatie en reageer doeltreffend en efficiënt. Als de speler op de grond ligt en bij afwezigheid van ernstige letsels (zoals: bloeden (geen schaafwonden), verstuikingen, breuken…), tracht betrokkene opnieuw recht te helpen om afkoeling te vermijden, vooral wanneer de grond vochtig is of koud.

Verstuiking

Symptomen: lokale pijn in gewricht met eventueel pijnuitstraling, zwelling en later verkleuring. Bewegingen doen pijn.
Hoe handelen: ijs, drukverband, rust, eventueel steunverbod.

 

Ontwrichting

Symptomen: de boteinden van een gewricht worden uit elkaar getrokken, de kop van het bot luxeert uit de kom. Dit veroorzaakt erge pijn en het getroffen lidmaat kan niet meer bewogen worden. Het gewricht maakt een abnormale indruk, het verschil met een botbreuk is niet altijderg duidelijk.
Hoe handelen: immobilisatie, dokter - ziekenhuis.

 

Fractuur

Hoe handelen:

 

Schaafwonden

Hoe handelen: was de plek grondig uit met water en zeep, indien nodig met borstel; ontsmet met bv. Iso-Betadine. Afdekken met droog niet adhesief verband. Desgevallend gebruik van een antiseptische crème of wondhelende zalf.

 

Kleine wond met weinig bloedverlies (open wond)

Hoe handelen: stelp het bloeden en breng een gaaspleister aan.

 

Grotere wond met bloedverlies

Breng een hechtpleister aan zodat de wondranden naar elkaar toe worden getrokken, gaasverband; eventueel drukverband.
Hoe handelen: dokter of ziekenhuis.

 

Neusbloeding

Hoe handelen: buig het hoofd voorover en knijp op beide neusvleugels laag dicht tegen het neustussenschot. Hou vol totdat de bloeding is gestopt. Reinig neus en mond met water, vooral niet snuiten. Indien bloeding niet stopt, een arts raadplegen. Gebruik van bloedstelpende watjes in het neusgat kan ook. Deze blijven op hun plaats tot de bloeding volledig gestopt is.

 

Spierkramp

Op een kramptoestand kan een spierverrekking volgen.
Hoe handelen: in acute fase: passieve rekking van samengetrokken spier wat voor gevolg heeft dat de tegenovergestelde spierbundel gedwongen wordt zich samen te trekken waardoor de getroffen spier zich kan ontspannen en de pijn verdwijnt.
Volgende fase: massage, lokale warmtetoepassing, lichtjes gezouten water.

 

Spierverrekking

Hoe handelen: koude-applicatie, rust om verergering van letsel te voorkomen.

 

Spierscheur

Hoe handelen: koude-applicatie, compressie: hematoom en oedeem beperken, immobilisatie getroffen spier in ontspannen positie, rust.

 

Kneuzing, blauwe plek

Hoe handelen: ijs, gevolgd door resorberende crème en steunverband. 

Felle stomp op de borst (bal, elleboog, …):
Hoe handelen: Zet de gekwetste recht en laat hem diep ademhalen, fixeer pijnlijke zone. Grijp hem eventueel onder de armen beet en breng het bovenlichaam iets naar achter.

 

Lendesteek

Een "steek" in de zijkant van de onderbuik die ontstaat bij hardlopen of sportbeoefening.
Behandeling is niet nodig, alleen even laten rusten, voldoende diep ademhalen.

 

Insectenbeten

Hoe handelen: ontsmet wonde met ontsmettingsmiddel. Indien de angel zich nog in de huid bevindt (bijensteken) verwijder deze met een ontsmette pincet. Grijp alleen de schacht van de angel beet om meer vrijkomen van gif te voorkomen (meer irritatie). Bij zwelling: afkoelen met ijs, gebruik van jeukwerende zalf. Dokter raadplegen ingeval van een insectenbeet in de mond of de keel.

 

Zonneslag (warmtestuwing)

Symptomen: hoofdpijn, misselijkheid, bewustzijnsverlies, buikpijn, verminderde transpiratie, duizeligheid. Lichaamstemperatuur soms tot 40°. Huid is rood, droog en zeer warm.
Hoe handelen: afkoeling met ijs of koud water. Waarschuw een dokter. Preventief handelen: regelmatig drinken (ook tijdens training - wedstrijd).

 

Hersenschudding

Symptomen: Betrokkene is verdwaasd en weet niet precies wat er gebeurd is. Hij heeft hoofdpijn en is misselijk. Soms treden braakneigingen op, bewusteloosheid.
Hoe handelen: dokter of ziekenhuis.

 

Bewusteloosheid

Maak knellende kleding los, controleer hart- longfunctie. Eventueel cardio-pulmonaire reanimatie.
Hoe handelen: ziekenhuis.

 

Blaren

Als gevolg van herhaalde wrijvingen op een bepaalde huidzone.
Hoe handelen: In geval van pijn de blaar doorprikken met steriele naald, vocht met een steriel compres uitduwen. Preventief: aanbrengen second skin.

 

Oogletsels

Hoe handelen: 

 

Algemene raadgevingen

Gebruik slechts water indien de buitentemperatuur dit toelaat (vermijd dus zoveel mogelijk het gebruik van water bij vriestemperaturen), zoniet gebruikt u best coldspray. Wees voorzichtig met water of coldspray op een open wonde! Ijs, koude compressen (coldpacks) nooit rechtstreeks op de huid aanbrengen, en dit maximum 15’!

Bij twijfel omtrent een verwonding of indien de speler duidelijk ongemak of pijn blijft hebben, raad hem dan aan zo spoedig mogelijk een dokter te raadplegen. Laat hem in geen geval verder voetballen en begeleid hem eventueel naar huis. Belang van herhalen tetanusvaccinatie.
Steeds waakzaamheid: Onder een ogenschijnlijk gewone kneuzing kan een breuk schuil gaan. Een dokters- of ziekenhuisbezoek is dan steeds aan te raden.
Een gekwetste speler mag niet meer meespelen tot de aard en de omvang van zijn kwetsuur bepaald zijn. Doorspelen is roekeloos en gevaarlijk.
Laat een gekwetste nooit alleen, zelfs al kan hij onmiddellijk stappen. Blijf even bij hem en observeer zijn gedragingen. Stuur hem nooit alleen naar de kleedkamer om te douchen of zich om te kleden.

Bij persoonlijke problemen kan er altijd eerst via TVJO contact opgenomene worden.

 

EHBOkit

Ok aanwezig

Verantwoordlijken kit: kinesist Herman Matthys en Filip Nardella

Inhoud gecheckt

Sponsors

  • Vermogensatelier
  • CafĂ© Lola
  • HV
  • De zilvervis
  • VV Real Estate
  • Funerarium De Ryck