Blessure-Ongeval

Ben je ernstig geblesseerd? Ga onmiddellijk naar een dokter of bij een ernstig ongeval naar het ziekenhuis.

Bij dit eerste doktersonderzoek dient zonder fout een verzekeringsformulier (van de KBVB) ingevuld te worden door de dokter. (een stempel is eveneens noodzakelijk).

Dowload verzekeringsformulier

 

Speciale behandeling

Indien de dokter een speciale behandeling aanraadt, bv kinesitherapie, moet hij uitdrukkelijk het aantal beurten op het verzekeringsformulier vermelden. Slechts na goedkeuring van de verzekeringsmaatschappij, kan voornoemde behandeling worden aangevat. (steeds navragen bij Rudy Vetters). Wanneer na verloop van tijd, op aanwijzing van de dokter kinesitherapie dient aangevat of verlengd te worden, moet de dokter een voorschrift afleveren dat moet binnengebracht worden bij Rudy Vetters. Slechts na goedkeuring van de verzekeringsmaatschappij kan de behandeling aangevat worden. Ongeveer 14 dagen na het indienen van het verzekeringsformulier, ontvangt de speler een genezingsattest.

 

Attesten

Alle doktersbriefjes, bewijzen van onderzoeken in de kliniek, briefjes van de apotheek e.d. dienen daarna aan de mutualiteit te worden bezorgd. Die zal een bewijs van tegemoetkoming overhandigen. Dit formulier moet zo vlug mogelijk afgegeven worden aan de secretaris, (mag later dan het genezingsattest).

Het bedrag, uitbetaald door de verzekering, zal onmiddellijk aan de speler worden overgemaakt. De tussenkomst van de verzekering van de K.B.V.B. slaat allen op producten en behandelingen die op de lijst van de RIZIV staan.

 

Spelen niet toegelaten

Vanaf het ogenblik dat het ongevalformulier bij de secretaris werd ingediend, tot de dokter het ongeval afschrijft op het daartoe bestemde formulier en dit door de secretaris is opgestuurd, is het de speler verboden om deel te nemen aan wedstrijden. 

Wanneer men de verzekering aanspreekt, is de minimum termijn voor NIET- deelname aan wedstrijden 16 dagen of 2 wedstrijden.