Clubinfo

Historiek

Van alternatief voor verveling tot sterk bruisende regionale voetbalclub

Missie & Visie

Waarvoor staat KFCM Hallaar? Wat is ons doel en onze visie op (jeugd)voetbal.

Hoofdbestuur

Wie leidt onze club mee in goede banen?

Jeugdbestuur

Vaak mama's, papa's, grootouders van onze jeugdspelers die zich engageren voor alle jeugdploegen en activiteiten.

Lidgeld

Hoeveel betaal je om bij KFCM Hallaar te voetballen en wat krijg je daarvoor in ruil.

Club API

Slachtoffer of getuige van grensoverschrijdend gedrag? Contacteer onze API (Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit)