Lid worden

Gegevens ouders/voogd

Ouder 1
Ouder 2

Gegevens speler

Het rijksregisternummer begint met uw omgekeerde geboortedatum

Voor spelers met een niet-Belgische nationaliteit

Je laatste verblijfplaats in het buitenland

Was je reeds eerder aangesloten bij een andere club?

Speelde je reeds vroeger bij een andere voetbalclub, vermeld dit dan hieronder. Wij kunnen je pas aansluiten wanneer je administratief niet meer aangesloten bent bij je vorige club.

Privacy

Ondergetekende verklaart hiermede dat hij in kennis is gesteld van de wet op de privacy = GDPR wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en hierdoor op de hoogte is van zijn/haar rechten en mogelijke risico's.