Infofiche

Gegevens speler

Het rijksregisternummer begint met uw omgekeerde geboortedatum

Voor spelers met een niet-Belgische nationaliteit

Je laatste verblijfplaats in het buitenland

Ondergetekende verklaart hiermede dat hij in kennis is gesteld van de wet op de privacy = GDPR wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en hierdoor op de hoogte is van zijn/haar rechten en mogelijke risico's.

Ik geef hierbij mijn toestemming aan KFCM Hallaar vzw om mijn persoonlijke gegevens te bewaren en te gebruiken voor haar leden- en clubadministratie.

Gelezen en goedgekeurd

Plaats uw handtekening in het vak hieronder (met de muis of vinger op tablet/gsm)

Sponsors

  • Indoor Self Carwash Beerzel
  • Café Lola
  • HV
  • De zilvervis
  • VV Real Estate
  • Funerarium De Ryck